Na Mendelově univerzitě otevírají dveře zájemcům o studium

Provozně ekonomická fakulta Mendelovy univerzity v Brně (PEF) nabízí příležitost seznámit se s jejím prostředím všem zájemcům o studium nejen ekonomických, ale i informatických oborů. Fakulta jim otevírá své dveře 8. 1., 22. 1. a 12. 2. ve 13 hodin v posluchárně Q01 v budově Q. Speciální den pro uchazeče o informatické obory se bude konat 1. 3. ve stejném čase. Zájemci mohou navštívit unikátní pracoviště – laboratoř virtuální reality, prohlédnout si speciální učebnu vybavenou počítači od firmy Apple, seznámit se s informačním systémem fakulty a základními informacemi o studijních programech. Mohou také získat informace přímo od studentů PEF, kteří tento den pro uchazeče sami pořádají.

pef_76_1.jpg