Největší brněnský ostrov znovu ožije

Brno, 21. června 2011 - Když se Brňanů zeptáte, kde leží velký Cacovický ostrov, mnozí z nich budou mít problém se správnou odpovědí. Zvlášť dnešní mladí si už nepamatují na legendární nedělní vycházkovou trasu, která začínala právě u Cacovického mlýna a končila u půjčovny loděk v Obřanech nebo ve výletních restauracích v Bílovicích nad Svitavou.

most-01

Cacovický ostrov leží v široké nivě řeky Svitavy, sevřené pravým břehem řeky a ramenem mlýnského náhonu v katastrálním území Maloměřic. Ostrov je velmi atraktivní svým umístěním. Po břehu řeky, přitékající z údolí mezi Bílovicemi a Obřany, je vedena populární cyklostezka a navíc je toto území velmi snadno přístupné z okolních městských částí. Bohužel donedávna působil celý ostrov velmi zanedbaně a k pobytu v přírodě rozhodně nikoho nelákal.

To se naštěstí změnilo, protože se začal uskutečňovat záměr revitalizovat toto regionální biocentrum s jeho využitím pro celoroční každodenní rekreaci obyvatel města. Revitalizace probíhá převážně na pozemcích města na celkové ploše 8,4 hektaru. Na velký Cacovický ostrov se pěší i cyklisté dostanou opravenou stávající lávkou z ulice Olší a také po úplně nové dřevěné lávce v prodloužení ulice Říční. Tato lávka, která již byla dokončena, se stane svým klenutým obloukem zajímavým kompozičním prvkem tohoto území. Obě přístupové cesty nasměrují návštěvníky na nově budované cesty, podél nichž budou umístěny lavičky. Celkem povedou ostrovem více než dva kilometry nových cest se štěrkovým nebo travnatým povrchem a od opravené lávky z ulice Olší na ulici Cacovickou i asi 100 metrů nové asfaltové cesty doplněné osvětlením.

most-02

Ve střední části ostrova bude pro děti vybudováno oplocené hřiště vybavené dřevěnými hracími prvky a lavičkami. Drátěné oplocení bude doplněno popínavými rostlinami. Pro děti však budou i v dalších částech ostrova rozmístěny v plenéru podobné dřevěné hrací prvky. Naopak milovníky historie jistě osloví půlkruh nově vysázených dubů, v jejichž středu bude umístěna plastika s keltskými motivy. Lokalita bude doplněna o informace o zdejších významných archeologických nálezech keltské kultury, k nimž došlo na těchto místech v roce 1941.

Po dokončení projektu revitalizace bude Cacovický ostrov komplexně využíván pro aktivity spojené se zdravým životním stylem. Bude to ideální prostor pro vycházky, kondiční běh, jízdu na kole, ale také pro relaxaci, pozorování přírody i pro enviromentální výchovu. Záměrem projektu je obnovit ekosystém údolní nivy řeky Svitavy. Proto dojde k odstranění suchých dřevin a porostů, které neodpovídají lužnímu typu. Odstraněny například budou akáty a ovocné a okrasné dřeviny a nahradí je zejména typicky lužní duby, javory, lípy a jasany, mezi keři pak krušiny, kaliny, svídy, hlohy a některé druhy vrb. Celkem bude vysazeno více než 500 nových stromů a téměř 350 nových keřů. Z ostrova také zmizí navážková a skládková vegetace a bude nahrazena trávobylinným porostem, přirozeným pro nivní území řeky Svitavy.

Díky snadné přístupnosti budou moci Cacovický ostrov využívat všichni ti, pro něž může být řada jiných přírodních míst nedostupná. Blízkost tramvajových zastávek v Maloměřicích umožní snadnou návštěvu ostrova lidem v pokročilém věku, matkám s malými dětmi i postiženým spoluobčanům.

Údaje o stavbě:

Revitalizovaná plocha: 8,4 hektaru
Investor: Statutární město Brno
Projektant: Ageris s. r. o., ing. Draga Kolářová
Zhotovitel: Přemysl Veselý, stavební a inženýrská činnost s. r. o.
Vysazené dřeviny: více než 500 nových stromů a rozsáhlá nová dosadba keřů
Vybudované cesty: 1 825 metrů zpevněných minerálním betonem

113 metrů zpevněných asfaltem

558 metrů zatravněných
Vybudované osvětlení: 112 metrů přípojky veřejného osvětlení
Vybudované hřiště: 578 m2, 9 hracích prvků
Vybudovaná odpočívadla: 27 laviček
Investiční náklady: 13,5 miliónu korun

Alena Štěpánková
s přispěním Odboru investičního MMB

Vyšlo v Brno Business & Style

Lema Clinic úspěch ocenění globální cenou

Kvalita zdravotní péče a hodnota poskytovaná pacientům jsou měřeny nejen úspěchem nabízených léčebných metod, ale také pověstí v odvětví. Lema Dental Clinic zaznamenala mimořádný úspěch získáním ocenění „Nejlepší zubní klinika v Evropě“ v roce 2023. Nacházející se v srdci Istanbulu, Lema Clinic obdržela toto prestižní ocenění jako důkaz svých vysokých...