Rektor Masarykovy univerzity jmenoval dva nové děkany

Dva nové děkany jmenoval rektor Masarykovy univerzity. Do čela Fakulty sportovních studií se od začátku roku 2010 postaví dosavadní proděkan pro celoživotní vzdělávání Jiří Nykodým. Vedení Lékařské fakulty se v únoru ujme Jiří Mayer z Interní hematonkologické kliniky. Kandidáta na nového děkana vybral počátkem týdne také akademický senát Přírodovědecké fakulty.
Vedení Lékařské fakulty se změní po sedmi letech. Stávajícího děkana Jana Žaloudíka, kterému již vypršela dvě funkční období, vystřídá ve funkci náměstek ředitele Fakultní nemocnice Brno pro onkologii a profesor na Interní hematoonkologické klinice Lékařské fakulty Jiří Mayer. Akademický senát Lékařské fakulty vybral nového děkana z celkem pěti kandidátů koncem října.
Profesor Mayer plánuje citlivou restrukturalizaci studia tak, aby absolventi získali nejenom základní teoretické, biomedicínské a klinické zkušenosti a mohli se stát dobrými lékaři, ale aby se zároveň naučili pružně reagovat, přizpůsobovat se novým okolnostem a byli schopni dál odborně růst a sami se vzdělávat.
„Je nutné velmi vážně se zamyslet nad obsahem teoretické, klinické a hlavně vyloženě praktické části výuky, nad modernizací a optimalizací jejího obsahu a do tohoto procesu aktivně zapojit studenty,“ uvedl Mayer ve svém programovém prohlášení. V oblasti vědy a výzkumu se chce zaměřit na vytvoření kreativního prostředí, podporujícího vědeckou činnost jako integrální součást práce výukových pracovišť Lékařské fakulty.
Jiří Nykodým bude v pořadí druhým děkanem Fakulty sportovních studií. Ve funkci nahradí Michala Charváta, který stál v čele fakulty od jejího založení v roce 2002 a již nemohl být znovu zvolen. Nového děkana zvolil akademický senát v polovině října drtivou většinou hlasů. Mezi hlavní cíle pro nadcházející funkční období 2010 až 2014 řadí akreditaci nových studijních oborů a profesorského řízení ve vědním oboru kinantropologie. Za důležité považuje také dokončení plánovaných sportovišť v Brně s využitím finančních prostředků z evropských fondů.

Lema Clinic úspěch ocenění globální cenou

Kvalita zdravotní péče a hodnota poskytovaná pacientům jsou měřeny nejen úspěchem nabízených léčebných metod, ale také pověstí v odvětví. Lema Dental Clinic zaznamenala mimořádný úspěch získáním ocenění „Nejlepší zubní klinika v Evropě“ v roce 2023. Nacházející se v srdci Istanbulu, Lema Clinic obdržela toto prestižní ocenění jako důkaz svých vysokých...