Oprava vozovky na Kolišti skončí až 8. prosince

Při pravidelné kontrole parovodních a horkovodních sítí bylo pracovníky Tepláren Brno zjištěno poškození stropu šachty a zákrytových desek parovodu v ulici Koliště před křižovatkou s ulicí Cejl. V důsledku poškození došlo k částečnému propadení vozovky v trase parovodního kanálu. V rámci bezpečnosti silničního provozu došlo k okamžitému zahájení oprav. Výkopové práce začaly 18. listopadu a předpokládaný termín jejich ukončení je 8. prosince. S ohledem na nezbytnost dodržení technologických lhůt při tuhnutí nových betonových prvků nelze termín opravy zkrátit.