Kraj podporuje prevenci kriminality páchané na seniorech

Jihomoravský kraj ve spolupráci s Krajským ředitelstvím policie Jihomoravského kraje realizuje v letošním roce projekt „Senioři sobě v Jihomoravském kraji“, který je financován z rozpočtu Jihomoravského kraje a ze státní účelové dotace. Projekt je zaměřený na prevenci kriminality páchané na seniorech a jeho cílem je informovat a motivovat seniory v Jihomoravském kraji k ochraně vlastního bezpečí a bezpečí svého majetku. V rámci projektu byli přímo z řad seniorů proškoleni „kurýři prevence“, kteří navštěvují své vrstevníky a předávají jim potřebné informace a informační materiály. Kurýry prevence tvoří aktivní, ochotní a spolehliví senioři, které pro tuto činnost doporučili pracovníci obecních úřadů. Smyslem projektu je prostřednictvím kurýrů prevence oslovit méně aktivní seniory, kteří se vzhledem ke svému zdravotnímu stavu, způsobu života a jiným nepříznivým okolnostem k informacím nedostanou a snadno se mohou stát obětí trestné činnosti. Dílčím cílem projektu je informování široké veřejnosti prostřednictvím vyvěšených plakátů. V neposlední řadě projekt také motivuje k rozvoji preventivních aktivit v obcích.

Vinařství Dvořáček LTM

 

Lema Clinic úspěch ocenění globální cenou

Kvalita zdravotní péče a hodnota poskytovaná pacientům jsou měřeny nejen úspěchem nabízených léčebných metod, ale také pověstí v odvětví. Lema Dental Clinic zaznamenala mimořádný úspěch získáním ocenění „Nejlepší zubní klinika v Evropě“ v roce 2023. Nacházející se v srdci Istanbulu, Lema Clinic obdržela toto prestižní ocenění jako důkaz svých vysokých...