Kancelář Europoint Brno najdete na nové adrese

Brno, 28. března 2011 - Své místo na zrekonstruované Běhounské ulici dostala nová informační kancelář Europoint Brno. Navazuje na více než pětiletou komunikaci s občany na téma přestavby železničního uzlu, kterou město zajišťovalo v budově hlavního nádraží.

03-europoint-01

 

Projekt přestavby železničního uzlu Brno je jedním z nejvýznamnějších investičních počinů v novodobé historii jihomoravské metropole. Již při podpisu smlouvy o spolupráci si partneři projektu uvědomovali potřebu seznámit veřejnost s co nejucelenějšími informacemi o této akci. Město Brno se tehdy zavázalo zřídit informační kancelář o projektu, která byla otevřena v budově brněnského hlavního nádraží na jaře 2004 a zároveň byl spuštěn provoz oficiálních webových stránek projektu.

Zájemci o informace, a bylo jich více než tisíc ročně, se mohli seznámit s koncepcí řešení železničního uzlu a se změnami, jež přinese realizace projektu v oblasti na jih od historického jádra města. Pracovníci informační kanceláře odpovídali návštěvníkům na nejrůznější dotazy v úzké spolupráci s odborníky například ze Správy železniční dopravní cesty nebo z Odboru územního plánování a rozvoje brněnského magistrátu. S těmito a dalšími pozvanými odborníky se konala i řada besed, informační pracovníci se podíleli na přednáškách pro studenty a laickou veřejnost.

03-europoint-02

Na podzim roku 2005 byl veřejnosti představen model území dotčeného projektem a také nový název Europoint Brno, který odráží i evropské souvislosti brněnského projektu. Aktualizovala se prezentace na internetu a samozřejmě také informační kancelář.

Po více než pěti letech provozu přichází další změna – ve snaze o větší přiblížení projektu veřejnosti se otevřely nové prostory v Běhounské ulici. Vedle problematiky přestavby železničního uzlu Brno se informační kancelář zaměřuje i na rozvoj území Jižního centra. Návštěvníkům jsou zde přiblíženy „evropské souvislosti" projektu – Brno leží na křižovatce dvou transevropských železničních koridorů. Ve zkratce jsou připomenuty projekty partnerských měst Brna, Vídně a Stuttgartu. Důležitý je i regionální rozměr, přínos přestupních uzlů v rámci Integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje a představen je i záměr Severojižního kolejového diametru. Pohled na město z ptačí perspektivy či ortofotomapa s průmětem staveb projektu seznamuje návštěvníka s rozsahem celé akce. Dotazy často směřují k dopravnímu řešení budoucího Jižního centra a napojení na MHD, proto je i této problematice věnován dostatečný prostor. Zájemce o minulost potěší informace o historii brněnského železničního uzlu, nicméně koncepce informační kanceláře se zaměřuje více na současnost a blízkou budoucnost. Nově jsou představeny již realizované a také připravované projekty v nejvýznamnějším rozvojovém území Brna. Ve stejném duchu již byl aktualizován model projektu Europoint Brno, který je nyní vystaven v budově Brněnských komunikací. Informační kancelář Europoint Brno bude nadále úzce spolupracovat také s Urban centrem na prezentaci dalších rozvojových projektů města.

Dan Škaroupka
Kancelář strategie města MMB

Informační kancelář Europoint Brno
Běhounská 17, Brno
otevřeno: út–pá: 13.00–17.00 hodin
(po telefonické domluvě po–pá 9.00–17.00 hodin)
telefon: 542 210 235, 724 525 310
e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Lema Clinic úspěch ocenění globální cenou

Kvalita zdravotní péče a hodnota poskytovaná pacientům jsou měřeny nejen úspěchem nabízených léčebných metod, ale také pověstí v odvětví. Lema Dental Clinic zaznamenala mimořádný úspěch získáním ocenění „Nejlepší zubní klinika v Evropě“ v roce 2023. Nacházející se v srdci Istanbulu, Lema Clinic obdržela toto prestižní ocenění jako důkaz svých vysokých...