Studenti navrhli rekonstrukci Arnoldovy vily

Brno, 25. března 2011 - Arnoldova vila v sousedství vily Tugendhat se může pochlubit zajímavým osudem a krásným panoramatickým výhledem na historické centrum města Brna. Od loňského roku je navíc památkově chráněnou budovou. Na svazích Černých Polí stojí od roku 1862. Již téměř šedesát let v jejích prostorách sídlí mateřská škola.

03-vila-01

Objekt je však dlouhodobě neudržovaný – zůstal v téměř původním stavu, včetně děr na fasádě po ostřelování v průběhu druhé světové války. Navíc sociální zázemí pro děti nesplňuje nejnovější předpisy. Školka může fungovat jen díky výjimce z hygieny, která skončí na konci roku 2011. Podmínkou dalšího zachování školky je rekonstrukce budovy. Městská část má do konce roku předložit projektovou dokumentaci k rekonstrukci, jinak školka o výjimku přijde. „Podle mých informací Úřad městské části Brno-sever na projektovou dokumentaci již schválil 4,5 miliónu korun," upřesňuje ředitelka mateřské školy Lenka Čoupková.

„Na základě intenzívních jednání Sdružení rodičů a přátel mateřské školy, která je v objektu Arnoldovy vily, se starostou a zástupci radnice Brno-sever bylo dohodnuto, že složitou situaci, do které se školka dostala, pomohou řešit i studenti architektury na FAST VUT v Brně," uvádí prof. Jiljí Šindlar. „Ve svém školním ateliéru pod vedením pedagogů-architektů zpracovali několik architektonických studií rekonstrukce a dostavby mateřské školy s tím, že plně respektují výjimečnost objektu jako takového, ale i nezbytnost některých provozních a hygienických požadavků a úprav, které provoz mateřské školy vyžaduje," říká Šindlar. „V současné době se pracuje i se studenty fakulty architektury na dalších architektonických studiích, které prověřují možnosti optimálního zhodnocení kulturní památky tak, aby byla funkční a současně důstojným svědectvím stavitelsko-architektonického mistrovství a poselství našich předchůdců, kterého je třeba si vážit a hledat v něm poučení," doplňuje.

Vysokoškoláci se zaměřili například na to, jak školku rozšířit. Navrhli k Arnoldově vile připojit další pavilón. Školka by tak získala víc prostoru pro děti, které by měly i blíž do zahrady. Nový pavilón buď připojili k budově nenápadným krčkem, nebo ho zasadili do terénu, aby nevyčníval. K začlenění do okolí by napomohla i travnatá střecha přístavby. Ta by měla být lehká, aby se dala odstranit, až populační vlna zase opadne. Návrhy na opravu Arnoldovy vily studenti představili na výstavě ARC – Vize pro Brno, která probíhala v zimních měsících v Malé královopolské galerii. „Projekty studentů jsou skvělé a myslím, že udělali obrovský kus práce, kterou by bylo vhodné využít. Doufejme, že vše dobře dopadne a Arnoldova vila bude nadále sloužit v obnoveném a novém kabátu předškolním dětem," věří ředitelka školky Čoupková.

Petra Knotková

Arnoldova vila

03-vila-02

Vila stavitele Josefa Arnolda v ulici Drobného 26 byla druhou stavbou realizovanou v rámci nejstarší brněnské vilové kolonie nad Lužánkami. Zároveň byla prvním objektem z trojice vil situovaných mezi ulicemi Drobného a Černopolní. Stavebníkem a prvním majitelem vily byl jeden z předních tvůrců brněnské architektury 19. století, stavitel Josef Arnold. Poslední majitelkou vily byla Cecílie Hože, rozená Löw-Beerová, která pocházela z rodiny významných brněnských průmyslníků. Byla sestrou Alfreda Löw-Beera, otce Grety Tugendhatové. Příslušníci rodin Löw-Beerových a Tugendhatových vlastnili od počátku 20. století více nemovitostí v nejbližším okolí (na Drobného, Černopolní, Antonína Slavíka). Od roku 1952 je v někdejší Arnoldově vile umístěna mateřská škola, patřící k nejstarším v Brně. Zahrada, v níž je vila umístěna, má charakter lesoparku s ovocnými stromy.


Lema Clinic úspěch ocenění globální cenou

Kvalita zdravotní péče a hodnota poskytovaná pacientům jsou měřeny nejen úspěchem nabízených léčebných metod, ale také pověstí v odvětví. Lema Dental Clinic zaznamenala mimořádný úspěch získáním ocenění „Nejlepší zubní klinika v Evropě“ v roce 2023. Nacházející se v srdci Istanbulu, Lema Clinic obdržela toto prestižní ocenění jako důkaz svých vysokých...