Začala rekonstrukce Wilsonova lesa

Brno, 8. února 2011 - Město Brno zahájilo rekonstrukci Wilsonova lesa. Uskuteční se celá řada opatření vedoucích k revitalizaci parku a výsadbě nové zeleně, opravovat se budou i parkové cesty, včetně laviček a jiného mobiliáře. Dojde k rekonstrukci vybraných stávajících parkových cest, opěrných zdí a schodišť.

wilson

Parkové cesty plně respektují současný stav a jejich rekonstrukce bude v souladu se zachovalými zbytky staveb. To se týká i schodišť a zdí. V rámci stavby budou použity přednostně přírodní materiály – kámen, dřevo, kamenné zdivo a drobné kamenivo. Počítá se i s revitalizací stromů i výsadbou nových porostů. Dojde také k osázení laviček včetně informačních tabulí. Zhotovitelem projektu je Sdružení Wilsonův les, FIRESTA – COOPTEL a přijde na 35,7 miliónu korun.

Lesopark Wilsonův les byl založen na skalnatém kopci nad Svratkou roku 1882 velkostatkářem a notářem císaře Františka Josefa  Ludvíkem Odstrčilem.  Za přispění Františka Josefa vznikl na kopci císařsko-královský lesopark, který sloužil jako výletní místo s pěkným výhledem. Pro výsadbu byly použity listnaté stromy, borovice a douglasky. Navíc byl ve svahu z různých jehličnatých dřevin vysázen nápis z obřích písmen FJE (zkratka František Josef, Elisabeta), který byl dobře viditelný z protějšího kopce i z údolí. Kolem cest v lese bylo dřevěné zábradlí. Na okraji lesoparku u ulice Krondlovy byla zřízena dřevěná bouda, kde se prodávalo občerstvení a později stavba sloužila údržbě a správě parku. Další výrazná změna lesoparku byla provedena v 70. letech 20. století, kdy byl v horní části lesa vysekán průsek a byla zde zřízena sjezdovka s umělým povrchem. Od 1. 11. 2001 je správa Wilsonova lesa svěřena Veřejné zeleni města Brna.