Brno má nové židovské infocentrum

Město Brno bylo v minulosti významným centrem židovské kultury. Představit lidem tuto kulturu, pamětihodnosti i osobnosti nejen v Brně, ale na celé jižní Moravě je cílem projektu Brno židovské. Jeho vyvrcholením je vybudování Turistického a informačního centra Židovské obce Brno, které bylo slavnostně představeno 15. prosince. Fungovat začalo 2. ledna v nově zrekonstruované budově bývalé stolárny na židovském hřbitově v Židenicích.

zid.jpg


Na technologické vybavení infocentra obdržela židovská obec z Regionálního operačního programu Jihovýchod dotaci přesahující 2,3 miliony korun. Za ty byly pořízeny například audioprůvodce v pěti jazycích, s jejichž pomocí lze získat informace o brněnském židovském hřbitově i nejvýznamnějších osobnostech zde pohřbených. Byla také vydána propagační brožura Brno židovské a pořízen stejnojmenný dokumentární film, který obsáhl nejvýznačnější židovské památky jihomoravského regionu a představuje také židovskou víru, hudbu a tradice. Součástí infocentra je přednáškový a výstavní sál, kde budou probíhat školní exkurze zahrnující nejen prohlídku samotného hřbitova, ale také filmové prezentace zaměřené na život Židů na Moravě. V sále je zřízena menší stálá expozice synagogálních opon a středověkých náhrobků. V předsálí pak návštěvníci mají zdarma k dispozici počítač připojený k internetu. Zde mohou nejprve virtuálně a poté i ve skutečnosti najít na židovském hřbitově hrob, který hledají. Nejdůležitější informace o hřbitově a dalších památkách poskytuje také zvukový informační panel na nádvoří hřbitova nebo webové stránky www.jewishbrno.eu.

 

 

Lema Clinic úspěch ocenění globální cenou

Kvalita zdravotní péče a hodnota poskytovaná pacientům jsou měřeny nejen úspěchem nabízených léčebných metod, ale také pověstí v odvětví. Lema Dental Clinic zaznamenala mimořádný úspěch získáním ocenění „Nejlepší zubní klinika v Evropě“ v roce 2023. Nacházející se v srdci Istanbulu, Lema Clinic obdržela toto prestižní ocenění jako důkaz svých vysokých...