Odborníci diskutovali o rozvoji města a budoucnosti zahrádek

V rámci představení konceptu připravovaného Územního plánu města Brna se ve středu 15. prosince uskutečnila druhá tematická beseda. Diskutovalo se o úloze volné krajiny, volnočasových aktivitách a především o rozvoji města na území zahrádkářských lokalit.
Besedu v budově Magistrátu města Brna v Kounicově 67 navštívilo asi 80 Brňanů. Zúčastnili se zástupci občanských iniciativ, představitelé oblastního a místních sdružení Českého zahrádkářského svazu, jednotliví zahrádkáři a vlastníci nemovitostí, zástupci magistrátu a zpracovatelé územního plánu. Nechyběli nezávislí odborníci. V průběhu dne navštívil výstavu konceptu územního plánu přesně měsíc po jejím otevření již pětistý návštěvník.
Zpracovatel konceptu ÚPMB na úvod besedy představil v krátkosti hlavní směry rozvoje města a principy jednotlivých variant. Přítomní odborníci pak odpovídali na dotazy typu, proč má být ze zahrádek na Kraví hoře park, proč leží tolik zahrádek ladem a nic se tam nestaví, co se stane, když lidé budou mít zahrádku jako stavební pozemek a budou na ní dál hospodařit nebo proč nejsou záplavová území využita pro zeleň a navrhuje se tam drahá protipovodňová ochrana. Zástupce magistrátu i zpracovatele a přítomní odborníci diskutovali o důležitosti zahrádek pro městské mikroklima, co je větším přínosem pro město, zda zahrádky nebo parky, i o tom, kam je výhodnější město rozvíjet nebo zda se dostatečně využívá potenciál zanedbaných území uvnitř města.
Výstava konceptu územního plánu v budově MMB v Kounicově 67 je otevřena vždy v úředních hodinách. Opakované souhrnné představení konceptu se bude konat 12. 1. 2011 v 16 hodin a beseda na téma doprava 19. 1. 2011 v 16 hodin v místnosti výstavy.

zahradka_1.jpg


Lema Clinic úspěch ocenění globální cenou

Kvalita zdravotní péče a hodnota poskytovaná pacientům jsou měřeny nejen úspěchem nabízených léčebných metod, ale také pověstí v odvětví. Lema Dental Clinic zaznamenala mimořádný úspěch získáním ocenění „Nejlepší zubní klinika v Evropě“ v roce 2023. Nacházející se v srdci Istanbulu, Lema Clinic obdržela toto prestižní ocenění jako důkaz svých vysokých...