Národnostní menšiny se setkaly v Redutě

Na území města Brna vedle sebe žijí příslušníci různých národnostních menšin a etnik, kteří se podílejí na kulturním, společenském a hospodářském životě a na veřejných záležitostech. Ve čtvrtek 9. prosince se v Mozartově sále Divadla Reduta konal předvánoční koncert souborů, kroužků a sólistů národnostních menšin žijících a působících v Brně nazvaný „Žijeme v jednom městě“. Záštitu nad koncertem převzal primátor města Brna Roman Onderka.
Organizátor koncertu Folklorní sdružení Púčik letos oslovil 21 spolků a sdružení, které se hlásí k různým menšinám žijícím na území města Brna. Pozvání přijali zástupci slovenské, bulharské, maďarské, romské, řecké, německé, polské, francouzské, ruské či ukrajinské menšiny a zástupci jižních Slovanů. Moravské Vánoce a koledy představil dětský národopisný soubor Vrčka ze Šlapanic. Návštěvníci měli také možnost ochutnat vzorky z vánoční gastronomie různých národů.