Počet kontejnerů na separovaný odpad se zvýší

V Brně přibudou další nové kontejnery na separovaný odpad. Rada města Brna schválila smlouvu o výpůjčce odpadových nádob s tím, že se jedná o navýšení kontejnerů pro papír o 140 kusů a zvýšení počtu nádob pro PET lahve, hliníkové plechovky a nápojové kartony o 80 kusů. Ke konci listopadu bylo v Brně 884 kontejnerů na papír, 802 kontejnerů na PET lahve, hliníkové plechovky a nápojové kartony, 889 dvojic kontejnerů na sklo.
V Brně je dále pět podzemních kontejnerových stanovišť: na Moravském náměstí, na Konečného náměstí, na Obilním trhu, na Malinovského náměstí a v ulici Křídlovická (u haly Rondo). Město Brno v současnosti připravuje šesté podzemní kontejnerové stanoviště v lokalitě ulice Údolní.

kontejner_1_1.jpg