Fakultní nemocnice Brno má novou centrální sterilizaci

Fakultní nemocnice Brno má za 37 milionů korun novou část bohunické centrální sterilizace (CS). Zakoupení nových přístrojů umožnil Integrovaný operační program EU – Modernizace přístrojového vybavení pro posílení prevence nozokomiálních nákaz na oddělení CS FN Brno, stavební úpravy a rekonstrukci části oddělení pak zaplatila sama FN Brno.
Hlavním motivem pro náročnou rekonstrukci prováděnou za plného chodu oddělení bylo získání téměř 22 milionů korun z evropských strukturálních fondů. Spolu se třemi miliony korun z prostředků nemocnice byly tyto peníze použity k zakoupení jedenácti nových mycích a sterilizačních přístrojů. Zakázku za zhruba 25 milionů korun – svým rozsahem jednu z největších v tomto oboru – realizovala na základě vyhrané veřejné zakázky společnost PURO-KLIMA. Dalších více než dvanáct milionů korun si pak vyžádaly stavební úpravy nutné pro instalaci této technologie.
Nové zařízení se nachází v původních prostorách oddělení, ve třetím nadzemním podlaží objektu CH a patří k tomu nejmodernějšímu, co lze dnes na trhu pořídit. Jedenáctka nových přístrojů nahradí dosavadní morálně zastaralé technologie a umožní mj. komplexnější a kvalitnější monitoring technologií dekontaminace, mytí a sterilizace chirurgického instrumentária a jiných zdravotnických prostředků (ZP) a v oblasti nízkoteplotní sterilizace významné zrychlení procesů.

fn_1.jpg

Oddělení Centrální sterilizace FN Brno patří počtem a spektrem zpracovaných ZP k největším a nejvýznamnějším svého druhu v ČR, možná i v EU. Na svých stanicích na pracovištích dospělé, dětské a reprodukční medicíny (v poměru cca 77 – 16 – 7 %) připravuje každý den na 250 různých operačních setů pro přibližně dvě stě středisek ze šedesátky oddělení, klinik a operačních sálů FN Brno. V databázi CS je pro potřeby FN Brno zhruba pět set operačních sít v tři sta typech a asi padesát typů souborů operačního prádla a obvazového materiálu. Celková suma zpracovaného zdravotnického materiálu se blíží dle dlouhodobých sledování jednomu milionu kusů ročně.
Provoz oddělení je od roku 2006 certifikován dle normy ISO 9001:2008. Proto i modernizace technologií centrální sterilizace spolu se zavedeným Systémem dokumentované jakosti je nezbytnou součástí bezpečnosti pacientů a pracovníků FN Brno a významným prvkem v prevenci nozokomiálních nákaz.


Lema Clinic úspěch ocenění globální cenou

Kvalita zdravotní péče a hodnota poskytovaná pacientům jsou měřeny nejen úspěchem nabízených léčebných metod, ale také pověstí v odvětví. Lema Dental Clinic zaznamenala mimořádný úspěch získáním ocenění „Nejlepší zubní klinika v Evropě“ v roce 2023. Nacházející se v srdci Istanbulu, Lema Clinic obdržela toto prestižní ocenění jako důkaz svých vysokých...