Helios
Minerva

Fakultní nemocnice Brno má novou centrální sterilizaci

Fakultní nemocnice Brno má za 37 milionů korun novou část bohunické centrální sterilizace (CS). Zakoupení nových přístrojů umožnil Integrovaný operační program EU – Modernizace přístrojového vybavení pro posílení prevence nozokomiálních nákaz na oddělení CS FN Brno, stavební úpravy a rekonstrukci části oddělení pak zaplatila sama FN Brno.
Hlavním motivem pro náročnou rekonstrukci prováděnou za plného chodu oddělení bylo získání téměř 22 milionů korun z evropských strukturálních fondů. Spolu se třemi miliony korun z prostředků nemocnice byly tyto peníze použity k zakoupení jedenácti nových mycích a sterilizačních přístrojů. Zakázku za zhruba 25 milionů korun – svým rozsahem jednu z největších v tomto oboru – realizovala na základě vyhrané veřejné zakázky společnost PURO-KLIMA. Dalších více než dvanáct milionů korun si pak vyžádaly stavební úpravy nutné pro instalaci této technologie.
Nové zařízení se nachází v původních prostorách oddělení, ve třetím nadzemním podlaží objektu CH a patří k tomu nejmodernějšímu, co lze dnes na trhu pořídit. Jedenáctka nových přístrojů nahradí dosavadní morálně zastaralé technologie a umožní mj. komplexnější a kvalitnější monitoring technologií dekontaminace, mytí a sterilizace chirurgického instrumentária a jiných zdravotnických prostředků (ZP) a v oblasti nízkoteplotní sterilizace významné zrychlení procesů.

Oddělení Centrální sterilizace FN Brno patří počtem a spektrem zpracovaných ZP k největším a nejvýznamnějším svého druhu v ČR, možná i v EU. Na svých stanicích na pracovištích dospělé, dětské a reprodukční medicíny (v poměru cca 77 – 16 – 7 %) připravuje každý den na 250 různých operačních setů pro přibližně dvě stě středisek ze šedesátky oddělení, klinik a operačních sálů FN Brno. V databázi CS je pro potřeby FN Brno zhruba pět set operačních sít v tři sta typech a asi padesát typů souborů operačního prádla a obvazového materiálu. Celková suma zpracovaného zdravotnického materiálu se blíží dle dlouhodobých sledování jednomu milionu kusů ročně.
Provoz oddělení je od roku 2006 certifikován dle normy ISO 9001:2008. Proto i modernizace technologií centrální sterilizace spolu se zavedeným Systémem dokumentované jakosti je nezbytnou součástí bezpečnosti pacientů a pracovníků FN Brno a významným prvkem v prevenci nozokomiálních nákaz.