Rekonstrukce Joštovy ulice pokračuje druhou etapou

Rekonstrukce druhé etapy ulice Joštovy (v úseku od Komenského náměstí až po ulici Údolní) navázala plynule na opravu Joštovy ulice I. etapa (v úseku Moravské nám. – Komenského náměstí). Investiční akce rekonstrukce II. etapy byla zařazena do rozpočtu kapitálových výdajů statutárního města Brna v roce 2009 pod názvem „Joštova: úsek Komenského náměstí – Údolní“ s celkovými rozpočtovými náklady ve výši 194 422 tis. Kč. Akce je spolufinancována z fondů EU – Regionální operační program NUTS 2 Jihovýchod. Zhotovitelem díla je firma Skanska, a.s., s termínem dokončení srpen 2011.
„Naší snahou bylo co možná nejvíce eliminovat stavební průtahy opravy první a druhé etapy ulice Joštovy, proto jsme se snažili obě rekonstrukce spojit. Jestliže jsme přežili bez větších problémů dopravní komplikace v rámci rekonstrukce první etapy, uděláme vše pro to, aby také druhá etapa byla co možná nejmenší zátěží pro řidiče a veřejnou dopravu. Nová Joštova ulice bude noblesním a reprezentativním bulvárem Brna,“ uvedl primátor města Roman Onderka.

DSC05854_1.JPG

Předmětem zakázky je provedení rekonstrukce ulice Joštovy v úseku Komenského náměstí – Údolní. Akce bude zahrnovat celkovou rekonstrukci stávající kanalizační stoky jednotné kanalizace navazující na I. etapu rekonstrukce ulice Joštovy, dále bude provedena rekonstrukce tramvajového tělesa včetně zřízení třetí, odstavné koleje pro historickou tramvaj v prostoru přímého úseku tratě před lékařskou fakultou, povrchů komunikací, veřejného osvětlení a trolejového vedení a dále přeložení sdělovacích kabelů O2, uložení kabelů Dopravního podniku města Brna do multikanálu, sadové úpravy zahrnující mimo jiné výsadbu alejových listnatých stromů doplňující rastr stávajících stromů a doplnění mobiliáře (umístění stojanu na kola, doplnění stávajících laviček a odpadkových košů, vybudování veřejné toalety a zastávkových přístřešků).