Chirurgové z VFU Brno transplantují nové biomateriály

Specialisté na ortopedii malých zvířat z Oddělení chirurgie a ortopedie Kliniky chorob psů a koček Fakulty veterinárního lékařství VFU Brno jsou kousek od úspěšného završení části výzkumného projektu, jenž se týká nových trendů v léčbě nemocí pohybového aparátu. Projekt spadající pod Národní program výzkumu II nesoucí název „Využití nově syntetizovaných biomateriálů v kombinaci s kmenovými buňkami v léčbě chorob, které postihují lidské tkáně derivované z mezodermu: chrupavku, kost, vazy a menisky“, jehož řešitelem-koordinátorem je prof. MVDr. Alois Nečas, je realizován již od roku 2006 a v roce 2011 dospěje do své finální fáze. Chirurgové z VFU Brno při své práci testují vyvíjené biomateriály pro transplantační medicínu, které mají v budoucnu zásadně změnit léčbu nemocí lidského pohybového aparátu. Přes pět let jejich práce a výsledků naznačuje, že by již brzy mohlo být možné nechat projekt postoupit do fáze klinických zkoušek.

skola.jpg

Projekt založený na spolupráci specializovaných týmů odborníků z univerzitních institucí ČR (kromě VFU Brno je do projektu zapojena Lékařská fakulta MU, Fakulta chemická VUT v Brně) a pracovišť Akademie věd ČR je koncipován tak, aby experimentální vývoj dospěl k technologiím, které zaručí bezpečné použití biomateriálů, do nichž budou vloženy buňky určené pro transplantaci do cílových tkání zvířecích modelů. Tento experimentální krok na zvířatech je z hlediska zavádění léčebných metod nezbytný k vypracování bezpečné a efektivní technologie ještě před samotným zahájením klinických zkoušek a případným klinickým použitím těchto biomateriálů jakožto náhrad ireverzibilně poškozených buněk a tkání člověka. „Cílem projektu je získání zásadních informací o biologických vlastnostech kmenových buněk v kombinaci s nově syntetizovanými biomateriály a nanovlákny, a to jak ve tkáních, tak in vitro,“ říká prof. MVDr. Alois Nečas.

Lema Clinic úspěch ocenění globální cenou

Kvalita zdravotní péče a hodnota poskytovaná pacientům jsou měřeny nejen úspěchem nabízených léčebných metod, ale také pověstí v odvětví. Lema Dental Clinic zaznamenala mimořádný úspěch získáním ocenění „Nejlepší zubní klinika v Evropě“ v roce 2023. Nacházející se v srdci Istanbulu, Lema Clinic obdržela toto prestižní ocenění jako důkaz svých vysokých...