Léčebna v Polní ulici uspoří energii

Léčebna dlouhodobě nemocných brněnské Nemocnice Milosrdných bratří v Polní ulici se dočká zateplení, které sníží energetickou náročnost budovy. Stavbaři panelový dům z roku 1987 obehnali lešením a v dalších týdnech zahájí instalaci izolačního materiálu, výměnu všech oken za nová a umístění termostatických ventilů. Zároveň se pětipodlažní budova, ve které je přes dvě stě lůžek, dočká střešního pláště a na závěr i nové fasády. Ukončení stavebních prací je naplánováno na konec října.
Zateplení léčebny, které je třetí etapou její rekonstrukce, přijde na 17 milionu korun. Z toho Fond soudružnosti a Státní fond životního prostředí přispějí třetinou částky, zbytek doplní zřizovatel nemocnice Statutární město Brno. Podle energetického auditu by mohlo zateplení ušetřit až polovinu nákladů nemocnice na vytápění léčebny. Stavební práce by se neměly nijak dotknout pacientů, při výměnách oken budou přesunuti do náhradních pokojů.

ldn_1.jpg

Předchozí dvě etapy oprav LDN Polní se zaměřily na zvýšení bezpečnosti pacientů. Možná úskalí v případě propuknutí ohně v léčebně naznačilo na sklonku roku 2006 taktické cvičení hasičů. Proto hned v červenci 2007 začala první etapa oprav, kdy stavbaři rozdělili objekt do požárních úseků, instalovali požárně dělící stěny s požárními uzávěry otvorů. Následovalo dovybavení schodišť s instalací nouzového osvětlení, přetlakové odvětrání prostoru a vybudování chráněných únikových cest pro bezpečnou evakuaci osob. První etapu dovršilo napojení výtahů na nouzový zdroj elektrické energie a tím umožnění případné evakuace nepohyblivých pacientů, kterých je v LDN vysoké procento. V druhé etapě se léčebna letos na jaře dočkala kompletní výměny elektroinstalace. Dle revizní zprávy musela nemocnice opravu provést do konce roku 2010, jinak by musela budovu uzavřít. Stav původní elektroinstalace byl nevyhovující. Opravy přinesly nejen nové rozvody, ale i rozvaděče, vypínače, osvětlení, zásuvky, ventilátory, ze starého zařízení nezůstalo nic. Současný stav elektrorozvodů je výkonnější a bezpečný, riziko vzniku požáru je sníženo zcela na minimum. V rámci výměny požární signalizace za moderní vznikl také nový evakuační rozhlas, který v případě požáru hlásí pacientům, aby okamžitě opustili pokoje a přesunuli se do bezpečí. Přestože nemocnici dlouhodobě trápí nedostatek prostor, opravu se podařilo uskutečnit za plného provozu bez snížení počtu hospitalizovaných pacientů. Kromě oprav elektroinstalací proběhla i výmalba stěn, oprava dveří, výměna PVC i stropních podhledů.