Zastupitelé schválili koncepci lékařské pohotovosti v Brně

Zastupitelé Jihomoravského kraje schválili koncepci lékařské a lékárenské pohotovosti pro následující rok. Kraj usiluje o to, aby lékařská pohotovost pro dospělé, stomatologická služba první pomoci a služba ohledání zemřelých byla v Brně zajištěna společně jedním provozovatelem na jednom místě. Musí to být lůžkové zařízení, které je schopno trvale poskytovat zdravotní péči o urgentní stavy (kardiodiagnostika, hematologická a biochemická laboratoř i lůžková anesteziologicko-resuscitační péče). O tom, kdo bude v příštím roce poskytovat lékařskou službu první pomoci pro dospělé a lékárenskou pohotovostní službu v okrese Brno-město, rozhodne výběrové řízení.

zubak.gif

V případě lékařské pohotovosti pro děti a dorost je již nyní jasné, že tuto službu bude zajišťovat Fakultní nemocnice Brno na svém pracovišti dětské medicíny (Dětská nemocnice), neboť jde o jediné zdravotnické zařízení na území města Brna poskytující lůžkovou zdravotní péči pro děti schopné trvale zajistit komplexní zdravotní péči.
Krajští zastupitelé stanovili, že lékařská pohotovostní služba bude poskytována v pracovní dny minimálně od 17 do 7 hodin, lékárenská pohotovost pak v nepřetržitém provozu. V nepracovních dnech bude zajištěna pohotovost i ohledání zemřelých v nepřetržitém provozu. Na zajištění první pomoci a lékárenské pohotovostní služby kraj počítá pro příští rok se stejnou částkou jako letos, tj. 41,8 milionu korun.

Lema Clinic úspěch ocenění globální cenou

Kvalita zdravotní péče a hodnota poskytovaná pacientům jsou měřeny nejen úspěchem nabízených léčebných metod, ale také pověstí v odvětví. Lema Dental Clinic zaznamenala mimořádný úspěch získáním ocenění „Nejlepší zubní klinika v Evropě“ v roce 2023. Nacházející se v srdci Istanbulu, Lema Clinic obdržela toto prestižní ocenění jako důkaz svých vysokých...