Divadlo v Orlí bude sloužit studentům JAMU

Janáčkova akademie múzických umění v Brně dlouhodobě usilovala o vlastní výukovou divadelní scénu zaměřenou především na hudební obory. Rozhodla se proto pro výstavbu nové divadelní budovy v Orlí ulici. Během letních měsíců probíhaly přípravné práce a na 23. září je plánováno položení základního kamene. Dokončení stavby a zprovoznění budovy za 310 miliónů korun se předpokládá do konce roku 2011.

divadlo01

Pro umístění nového školního divadla se nabízel jako ideální pozemek v Orlí ulici v historickém centru města Brna, v blízkosti ostatních výukových prostor školy. Místem stavby je proluka, která vznikla po vybombardování dvou činžovních pavlačových domů na konci druhé světové války. Parcela byla poté zastavěna přízemním provizorním objektem, který neměl z historického hlediska hodnotu a před zahájením výstavby nové budovy byl odstraněn. Na pozemku se nacházejí historické sklepy, které se zachovají a zapojí do novostavby.

Architektonický návrh

Na konci roku 2003 vyhlásila Janáčkova akademie múzických umění v Brně v souladu s platnou vyhláškou Statutárního města Brna veřejnou anonymní architektonickou soutěž na vytvoření architektonického návrhu stavby „Hudebně dramatická laboratoř JAMU". Jde o polyfunkční objekt s divadelní scénou pro hudební a muzikálovou tvorbu, nahrávacím studiem, výukovými a dalšími prostory. Soutěžní návrhy posuzovala porota sestavená z předních osobností české architektury a odborníků města, investora a památkářů. Ze 49 soutěžních prací byl vybrán vítězný návrh autorů, kteří na doporučení poroty dopracovali projekt stavby do dnešní podoby.

Za projekt divadelní budovy JAMU v Orlí ulici obdržely architektonické ateliéry ARCHTEAM a RadaArchitekti i mezinárodní ocenění International Architecture Award 2007 od Museum of Architecture and Design (Chicago, USA). Toto ocenění se uděluje nejlepším projektům a stavbám světa.

divadlo02

Stavba

Navrženou novostavbu Divadla v Orlí tvoří dvě hmoty. Uliční část je nižší, vycházející z měřítka ulice. Druhá, navazující hmota je navržena jako „přírodní blok", tzn. dům částečně porostlý zelení. Na parter ulice Orlí navazuje venkovní vestibul, z něhož jsou vstupy do jednotlivých provozních částí budovy.

Hlavním prostorem budovy JAMU je divadelní sál. Studentská představení, převážně hudební a muzikálová, budou přístupná veřejnosti. Pro návštěvníky je sál přístupný z dvoupodlažního foyer, orientovaného do ulice Orlí. Jako další prostor pro veřejnost architekti navrhli kavárnu v přízemí divadla s letní zahrádkou v otevřeném vestibulu. Z kavárny jsou přístupné historické sklepní prostory z období baroka, které budou využity jako vinárna. V zadní části budovy je situováno provozní zázemí divadla s šatnami, učebnami a zkušebnami. V suterénu je navrženo moderní nahrávací studio určené kromě výuky také pro externí hudební soubory.

Architektonické řešení budovy představuje současnou moderní architekturu, založenou na jednoduchosti, čistých tvarech a výtvarném detailu. Fasáda budovy je navržena z velkoformátových desek z grafického betonu, kladených v horizontálním směru. Horizontální členění fasády je podpořeno vloženými podélnými okny. Uliční fasáda světle šedého odstínu je oživena grafikou a nápisem s názvem divadla, dominuje jí pásové okno foyeru divadelního sálu. Zadní vyšší hmota budovy černé barvy je doplněna lankovým systémem pro popínavou zeleň.

Ve veřejné obchodní soutěži na dodavatele stavby zvítězilo sdružení firem UNISTAV, a. s., a OHL ŽS, a. s. Technický dozor investora provádí firma S - Invest CZ, s. r. o. Realizace stavby probíhá podle projektu a za autorského dozoru architektonických kanceláří ARCHTEAM a RadaArchitekti.

(pk)


Lema Clinic úspěch ocenění globální cenou

Kvalita zdravotní péče a hodnota poskytovaná pacientům jsou měřeny nejen úspěchem nabízených léčebných metod, ale také pověstí v odvětví. Lema Dental Clinic zaznamenala mimořádný úspěch získáním ocenění „Nejlepší zubní klinika v Evropě“ v roce 2023. Nacházející se v srdci Istanbulu, Lema Clinic obdržela toto prestižní ocenění jako důkaz svých vysokých...