Nová expozice nás zavede z Brna na Kamčatku

Brněnská zoo otevře v říjnu novou expozici Beringie. Svůj domov zde najdou medvědi, rosomáci, lišky, sovice a bahňáci. Pro návštěvníky bude připravena naučná stezka a zážitek z autentického prostředí oblasti Aljašky a severu Ruska.

zoo01

Celý komplex Beringie zabere zalesněný svah Mniší hory od západního okraje zoo až po hlavní návštěvní trasu. Žít v něm bude 68 druhů zvířat. Expozici tvoří sruby s kamennou podezdívkou a jednotlivé voliéry splývají s přírodním prostředím. Urbanistické řešení vychází ze základní myšlenky zachovat původní lesnatý charakter prostředí a upravit ho tak, aby vznikl dojem severského lesa. Pro vytvoření co nejvěrohodnějšího dojmu byl při stavbě kladen velký důraz na výtvarné úpravy, dokreslující prostředí Aljašky a severu Ruska. Jde zejména o tvarové a barevné dokreslení umělých skal, hliněných břehů a terénu ve výběhu i na návštěvnické trase. Nechybí ani vodní prvky či umělé stromy.

Návštěvníky čeká dobrodružná naučná stezka s výhledy do výběhů, která vede ke středu expozice s dvorem, tvořeným dřevěnými kamčatskými chalupami. Do voliér pro sovice, lišky a bahňáky je vstup samostatný, aby byla zajištěna bezpečnost jednotlivých zvířat.

zoo02

Zvířata pro Beringii

V nové části Beringie bude hlavním chovaným druhem medvěd kamčatský. Tato expozice přiblíží přírodu Kamčatky a východní Sibiře a stane se vstupní částí rozsáhlého komplexu s expozicemi zvířeny z obou břehů Beringovy úžiny, který postupně vzniká od roku 2003, kdy byl otevřen výběh bobrů kanadských. Pak následovalo otevření výběhů vlků arktických a rysů kanadských.

Medvěd kamčatský je spolu s medvědem kodiakem největším poddruhem medvěda hnědého – dorůstá až do třímetrové délky a vážit může až 750 kilogramů. Dospělý pár, samec Jelizar a samice Kamčatka, v září přicestují do Brna z ruské zoo v Rostově na Donu. Medvědi se narodili v lednu 1993 v horách v okolí města Jelizovo na Kamčatce, v červnu téhož roku byli odchyceni a převezeni do Rostova. Ochránci přírody každoročně nalézají na Kamčatce osiřelá medvíďata, kterým uhynula matka, mláďata pak odchytávají a předávají do zoologických zahrad. Je pravděpodobné, že i do nové brněnské expozice se v budoucnu tímto způsobem dostanou některá medvíďata nalezená v přírodě Kamčatky. Zoo Brno by tak mohla fungovat jako malá záchranná stanice medvědů kamčatských.

zoo03

V doplňkových expozicích nové části Beringie se budou dále chovat rosomáci, lišky polární a čtyři severské ptačí druhy – sovice sněžní, kajky mořské, jespáci bojovní a ústřičníci velcí. Všechna tato zvířata pocházejí z chovů v zoo. Samec rosomáka, narozený roku 2009, dorazí z norské Zoo Kristiansand, o rok mladší samice z ruské Zoo Moskva. Rosomák je zařazen do Evropského záchranného programu (EEP), jedince pro Zoo Brno vybral koordinátor tohoto programu. Osm kajek mořských se do brněnské zoo přistěhovalo již koncem prázdnin z Pobaltí a zoo je bohatší ještě o tři páry jespáků bojovných z německé Zoo Rheine. Do konce září by měla přibýt i dvě mláďata ústřičníků velkých ze Zoo Praha. Společnou expozici sovic sněžních a lišek polárních brněnská zoo obsadí vlastními zvířaty. Lišky polární zde chovají od roku 2007, kdy z ruské Zoo Kazaň dovezli chovnou skupinu, a od té doby se v Brně narodila řada mláďat.

(pk)
Foto: Zoo Brno


Lema Clinic úspěch ocenění globální cenou

Kvalita zdravotní péče a hodnota poskytovaná pacientům jsou měřeny nejen úspěchem nabízených léčebných metod, ale také pověstí v odvětví. Lema Dental Clinic zaznamenala mimořádný úspěch získáním ocenění „Nejlepší zubní klinika v Evropě“ v roce 2023. Nacházející se v srdci Istanbulu, Lema Clinic obdržela toto prestižní ocenění jako důkaz svých vysokých...