V bývalé káznici vyroste Kreativní centrum Brno

Město Brno si dobře uvědomuje, že je potřeba podporovat lidi s kreativním potenciálem, a to nejen z hlediska prokazatelně důležitého vlivu na ekonomiku města a na jeho celkový rozvoj. Proto má zájem vybudovat v zanedbané oblasti města centrum pro podporu kreativních průmyslů.

kaznice01

Jako nejvhodnější lokalita pro projekt byl vybrán objekt bývalé káznice mezi ulicemi Cejl, Soudní a Bratislavská. Nejedná se pouze o brownfield v majetku města, objekt se navíc nachází v problémové zóně definované v Integrovaném plánu rozvoje města.

Cíle projektu

Jedná se o projekt, který je součástí Regionální inovační strategie Jihomoravského kraje 3 a Koncepce ekonomického rozvoje města. Jeho cílem je podpořit nejen absolventy uměleckých vysokých a středních škol a začínající podnikatele v kreativních průmyslech (podobně jako v inkubátorech), ale budou zde i nájemní ateliéry (centrum volného umění) a ve společných prostorách pro veřejnost vznikne divadelní sál, kino, prostory pro výstavy a vzdělávací aktivity, kavárna, obchůdky, uvažuje se i o ubytování pro studenty. Díky tomu by mělo dojít k zamezení odlivu talentovaných lidí mimo Brno a k rozvoji jejich kreativního potenciálu. Tím by se měla podpořit místní ekonomika a zároveň revitalizace deprimované části města, která se tak stane atraktivnější pro širokou veřejnost.

kaznice02

Zahraniční zkušenosti

Projekt se opírá o studie zahraničních expertů na téma vlivu kreativních průmyslů na rozvoj měst, o studie vypracované Jihomoravským inovačním centrem a o příklady úspěšně realizovaných obdobných projektů v zahraničí (např. v Nizozemsku, Německu, Velké Británii, ale i na Slovensku). Od počátku je diskutován se zástupci uměleckých škol, kreativních skupin a podnikatelů v kreativních průmyslech. Nizozemským expertem se zkušeností s budováním kreativních center i celých kreativních čtvrtí byl vypracován expertní návrh procesních kroků vedoucích k realizaci udržitelného Kreativního centra Brno.

kaznice03

Aktuální akce

V rámci přípravy projektu proběhne na podzim v objektu bývalé káznice několik akcí. V září zde bude instalována výstava Městské zásahy. V rámci Dnů evropského dědictví bude 18. září objekt otevřen pro veřejnost.

V říjnu budou v káznici studenti pracovat na návrzích konverze objektu v kreativní centrum. Stane se tak v rámci mezinárodního workshopu studentů architektury, který pořádá Fakulta architektury VUT v Brně za podpory Statutárního města Brna.

Koncem listopadu připravuje Kancelář strategie města ve spolupráci s RRA JM mezinárodní konferenci Brno kreativní. Cílem konference bude mj. podpořit projekt Kreativního centra Brno, upozornit na vliv kreativních průmyslů na rozvoj měst a regionů, podpořit dotace a podpůrné mechanismy na podporu kreativity, či poukázat na důležitost spolupráce mezi různými podnikateli.

Pro více informací o projektu a konferenci kontaktujte prosím Terezu Chrástovou z Kanceláře strategie města Magistrátu města Brna na e-mailu: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript .

Text a foto: Mgr. Tereza Chrástová
Kancelář strategie města MMB


Lema Clinic úspěch ocenění globální cenou

Kvalita zdravotní péče a hodnota poskytovaná pacientům jsou měřeny nejen úspěchem nabízených léčebných metod, ale také pověstí v odvětví. Lema Dental Clinic zaznamenala mimořádný úspěch získáním ocenění „Nejlepší zubní klinika v Evropě“ v roce 2023. Nacházející se v srdci Istanbulu, Lema Clinic obdržela toto prestižní ocenění jako důkaz svých vysokých...