Město Brno získalo ocenění za projekt Geografického informačního systému

Město Brno obdrželo významné ocenění za Projekt nasazení a zavedení Geografického informačního systému města Brna (GISMB). Stalo se tak na konferenci uživatelů technologií ESRI v San Diegu v USA, které se zúčastnilo zhruba jedenáct tisíc přihlášených odborníků z celého světa. V rámci této konference proběhlo vyhlášení „Special Achievement in GIS“, kdy bylo oceněno právě město Brno. Toto ocenění je každoročně udělováno zhruba sedmdesáti organizacím z USA a sedmdesáti organizacím z ostatních zemí světa.
Projekt výstavby Geografického informačního systému byl zahájen v roce 2006 a trval tři roky. V současné době již brněnský magistrát tento systém užívá a dále rozvíjí včetně toho, že stále probíhá školení uživatelů.

Vinařství Dvořáček LTM

Systém je výjimečný nejen svým rozsahem, ale hlavně technicky čistým řešením. S výjimkou tzv. pracovišť pro pořizování dat je uživatelské prostředí v internetovém prohlížeči. Podařilo se skrýt poměrně sofistikované technologie za jednoduché, uživatelsky přívětivé prostředí, kde uživatelé-úředníci pracují s klasickou katastrální mapou, nad kterou lze zobrazovat technické vrstvy obsahující veškerou infrastrukturu ve městě, generely z různých oblastí, jako zeleň, dopravní značení, ovzduší atd. Podkladem může být i ortofotomapa, a to z různých let, aby bylo možné vidět i historické změny, nebo obyčejná mapa tzv. uličního profilu. Nezbytnou součástí pro práci úřadu je i územní plán, včetně jeho změn.
Systém úředníkům umožňuje pracovat s aktuálními prostorovými daty při výkonu státní správy i samosprávních činností, jako je udělování různých povolení a souhlasů v oblasti dopravy, výstavby, životního prostředí a správy majetku. Město Brno bude systém nadále rozvíjet směrem k moderním trendům, což je dnes 3D zobrazení a práce s daty v mobilních zařízeních (handheld, smartphone atd). Základem GISMB se stala technologie ESRI, která je světově nejrozšířenější technologií pro tvorbu geografických informačních systémů, na jejímž základě jsou tvořeny významné informační systémy jak ve světě, tak i v ČR.

Lema Clinic úspěch ocenění globální cenou

Kvalita zdravotní péče a hodnota poskytovaná pacientům jsou měřeny nejen úspěchem nabízených léčebných metod, ale také pověstí v odvětví. Lema Dental Clinic zaznamenala mimořádný úspěch získáním ocenění „Nejlepší zubní klinika v Evropě“ v roce 2023. Nacházející se v srdci Istanbulu, Lema Clinic obdržela toto prestižní ocenění jako důkaz svých vysokých...