Canary - pronájem kanceláří

Dům umění města Brna - výstavy, listopad 2017

Dům umění města Brna, Malinovského náměstí 2, 602 00, Brno
Pokladna, předprodej vstupenek, tel.: 515 917 572
Otevřeno: út - ne  10 - 18 hodin
www.dum-umeni.cz

Tomáš Ruller
PERFORM-MADE / Odolné okamžiky
DU RullerDům umění města Brna zahajuje retrospektivní výstavu Tomáše Rullera (*1957), významného představitele akčního umění a jednoho z prvních tvůrců českého videoartu. Výstava představí jeho dosavadní tvorbu od roku 1974 do současnosti.

Výstava vznikající ve spolupráci s Galerií hlavního města Prahy má dvě místně i časově oddělené části strukturované s ohledem na dvě základní polohy dokumentace Rullerovy tvorby akčního umění: Výstava v Brně se soustředí na fotografie a objekty, představuje Rullerovo dílo z hlediska klasické obraznosti, zatímco v Galerii hlavního města Prahy 2018 bude kladen důraz na element času a pohyblivý obraz.

Tomáš Ruller, brněnský rodák a performer, nastupující na scénu v 70. letech, je už od první poloviny osmdesátých let klíčovou osobností československé výtvarné scény. Ve svých performance pokračuje kontinuálně dodnes, často je kombinuje s multimediálními instalacemi.
13. 9. 2017 – 12. 11. 2017
(Dům umění)

Je to tak, jak se vám to zdá | It Is As You Think It Is
Autoři: Wojciech Bąkowski, Alicja Bielawska, Piotr Bosacki, Bownik, Diana Lelonek, Piotr Łakomy, Gizela Mickiewicz, Witek Orski, Janek Simon, Iza Tarasewicz
DUM jaksevamtozdaPrezentace dnes již etablovaných polských umělců střední generace, jejichž tvorba se pohybuje v intencích křehké abstrakce a jemných asociativních prvků skutečnosti. Odkazuje ke snovým prvkům, vzbuzujícím otázky po charakteru reality.

Tematický obsah výstavy definuje neslučitelnost našeho vnímání reality k ní samotné. O realitě přemýšlíme jako o něčem objektivním, co je nezávislé na nás, o něčem, co má své místo a odehrává se okolo nás, o něčem, na čem se sami podílíme a co se snažíme změnit, ale co je obecně mimo nás a nad námi. Kromě toho platí, že realitu vnímáme subjektivně, vzdáváme se její interpretace, to znamená, že není v souladu s objektivními hodnotami. Když je konfrontujeme s naším pozorováním, vidíme, jak velmi jsou odlišné. Dokonce i když se podíváme na jednoduché, zjevné objekty, vnímáme je svým individuálním způsobem, natož pokud jde o složité jevy a procesy "chápání světa". Tato různorodost pohledu je sama o sobě fascinující a obohacující, ale zároveň jde o složitý proces, v němž nelze dosáhnout dohody.
15. 11. 2017 – 30. 12. 2017
(Dům pánů z Kunštátu)

Benjamin Bronni
BRNO ARTISTS IN RESIDENCE
DUM benjaminbronniBenjamin Bronni (*1985) je německý malíř a sochař nastupující generace. Od poloviny října se stal naším novým rezidentem a jeho pobyt zde se uskutečnil díky spolupráci Gedok Stuttgart, Fakultě výtvarných umění v Brně a programu Brno Artists in Residence v Domě umění města Brna. Výstupem z jeho rezidence bude výstava v Galerii G99, na které představí nové plastiky vytvořené v průběhu měsíční rezidence volně inspirované (i brněnskou) architekturou. Součástí výstavy bude také malba přímo na zeď galerie, která vychází z architektonické danosti prostoru. Malba, hra světla a stínů, se podřizuje geometrické struktuře a stejně jako všechny Bronniho díla je charakteristická svým precizním provedením.

Výstava je výsledkem rezidentního pobytu autora v Domě umění v rámci rezidenčního programu Brno Artists in Residence.
15. 11. 2017 – 30. 12. 2017
(Dům pánů z Kunštátu, Galerie G99)

 

Strana 1 z 28