Michlovský

Dům umění města Brna - výstavy, květen 2018

Dům umění města Brna, Malinovského náměstí 2, 602 00, Brno
Pokladna, předprodej vstupenek, tel.: 515 917 572
Otevřeno: út - ne  10 - 18 hodin
www.dum-umeni.cz

Architektura zmocňující se prostoru: Alfred Neumann – život a dílo
DUM alfredneumannVýstava významného moderního architekta, brněnského rodáka a pozdějšího studenta vídeňské Akademie, kde studoval pod vedením Petera Behrense. Po ukončení studií se ve 20. letech věnoval návrhům nábytku a následně i staveb, a to v Paříži (1925), Alžírsku (1928–1929) a krátce též v Jihoafrické republice. Během druhé světové války byl pro svůj židovský původ deportován posledním transportem do koncentračního tábora Terezín. Po únoru 1948 emigroval do Izraele, kde žil a působil až do roku 1965. Ve svých šedesáti pěti letech z Izraele odešel a přestěhoval se do Kanady, kde začal učit na univerzitě Laval v Québecu, založil školu architektury a kde na podzim 1968 po krátké nemoci zemřel.
11. 5. 2018 – 10. 6. 2018
(Dům umění, Galerie Jaroslava Krále)

Daniel Hüttler
CCCC – Centre for Cybernetic Culture Circulation
DUM huttlerGalerie G99 je transformována v platformou pro realizaci projektu CCCC – Centre for Cybernetic Culture Circulation. Podstatou CCCC je sociální, názorová a myšlenková výměna mezi autorem, divákem nebo participujícími umělci navzájem. CCCC v týdenních odstupech nabízí prostor pro diskuzi, prezentaci, přednášku nebo jiný typ akce pozvaných hostů. Hosté, ze tří rozdílných prostředí Prahy-Brna-Vídeně, jsou vždy zváni na základě podobnosti témat, kterými se ve své práci zabývají. K tomuto účelu slouží druhá část galerie, tzv. Meeting room, který je mimo čas diskuzí studovnou / čítárnou. Jsou zde dostupné knihy i kopie textů zabývající se historickými událostmi a milníky české historie 1918, 1938, 1945, 1948, 1968 a 1989 nebo texty filozofické a teoretické. V první místnosti se odehrávají rychle se měnící výstavy pozvaných účastníků.
25. 4. 2018 – 10. 6. 2018
(Dům pánů z Kunštátu, Galerie G99)

Rozhněvaná planeta 2: Operace pokračuje
DUM rozhnevanaplanetaMezinárodní výstava se zaměří na geopolitické, interkulturní, ekologické a sociální konflikty, které se staly a stávají klíčovým tématem veřejného diskursu v době, kdy se ve zvýšené míře soustřeďuje pozornost na jejich lokální ohniska, ale mluví se i o nárůstu nebezpečí rozpoutání nové globální války. Výstava se snaží prostřednictvím současného umění ukázat širší kontext konfliktů i jejich zprostředkování cestou médií a obrazů, přičemž se nechce vyhýbat kritickým přístupům a diskusím o různých projevech a podobách násilí. Autoři koncepce vycházeli z předpokladu, že na většinu současných konfliktů je třeba nahlížet spíše z kosmopolitní (globální i lokální) perspektivy, než jen z úrovně vztahů mezi národními státy.
25. 4. 2018 – 10. 6. 2018
(Dům pánů z Kunštátu)

Tomáš Svoboda
JAKO Z FILMU: ADAPTACE
DUM jakozfilmuVýstavní projekt převádí analýzu vztahů skutečnosti a iluze či představ z filmového média (tj. dlouhometrážního experimentálního filmu) určeného pro projekci v kinosále do galerijní instalace. Rozpouštění výchozích kódů v novém celku přináší několik fascinujících momentů: například odlišnou dimenzi času a místa, která se v galerijní expozici váže k jedinečnému „tady a teď“ nebo převod lineární posloupnosti vyprávění do paralelní prezentace jednotlivých scén v samostatných projekcích. Důležitou roli sehrává opakovaný transfer filmového a výtvarného světa. Zásadní je specifická, ale zároveň prostupná zkušenost filmového diváka a galerijního recipienta (jehož stále nelze pojmenovat jinak než jako návštěvníka). Ano, pohybujeme na klasické ose původce – komunikát – příjemce. Podstatné je ovšem prostředí, v němž se tato osa ocitá, tedy přenos z režimu kina do režimu galerie. A současně prostupnost vnímání skutečnosti skrze kulturní zkušenost, kdy nejsme schopni rozlišit „objektivní realitu“, její subjektivní vnímání a její reprezentaci skrze filmové zpracování. Klademe si zdánlivě jednoduché otázky: Co to znamená „jako z filmu“? Jaká je odpověď v závislosti na projekčních režimech? K čemu je vytržení filmu z „pravidel filmu“?
21. 3. 2018 – 20. 5. 2018
(Dům umění)

 

Strana 1 z 34