Napsat e-mail Tisk

Dohoda ADR v roce 2017

Akce Upravit akci

Název akce:
Dohoda ADR v roce 2017
Datum konání:
05.04.2017
Místo konání:
Brno

Popis akce

Seminář je určen pro:
odesílatele (subjekty předávající nebezpečné věci k přepravě), technické zaměstnance, pracovníky skladů, zprostředkovatelské agentury, logistiky, dopravce, řidiče, podnikové ekology, příjemce (subjekty zajišťující vykládku nebezpečných věcí) a všechny, kdo odesílají nebo přijímají nebezpečné věci

Cíl semináře:
je seznámit posluchače s aktualizací požadavků Evropské dohody o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR), která upravuje požadavky na přepravy nebezpečných věcí po silnici platných od 1. 7. 2017 i ve vztahu k ostatním druhům přepravy (námořní a letecká přeprava)
Organizátor:
Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o.
WWW stránka:
www.kursy.cz