VUT

Napsat e-mail Tisk

Ex prostředí

Akce Upravit akci

Název akce:
Ex prostředí
Datum konání:
12.04.2017
Místo konání:
Brno

Popis akce

Druhý ročník semináře, na kterém spolupracujeme se společností IHAS, která je zároveň odborným
garantem se letos uskuteční v Brně. Na semináři se budeme věnovat problematice legislativních
požadavků, požární bezpečnosti a trendům v zajištění protivýbuchové ochrany. V rámci programu
zazní zajímavá témata týkající se legislativy, skladování a manipulace s hořlavými látkami, hodnocení
rizik, detekce a další.
Seminář je určen pro zástupce všech výrobních podniků, kde hrozí nebezpečí výbuchu, zejména pak
technické ředitele, bezpečnostní techniky, konstruktéry, techniky, ale i další zájemce o problematiku.
Organizátor:
Trade Media International
WWW stránka:
www.konference-tmi.cz