Napsat e-mail Tisk

Konference Člověk, víno, společnost

Akce Upravit akci

Název akce:
Konference Člověk, víno, společnost
Datum konání:
21.11.2012 - 21.11.2012
Místo konání:
Aula Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity, Joštova 10, Brno

Popis akce

Konference Člověk, víno, společnost se koná při příležitosti slavnostního vyhlášení Univerzitního vína Masarykovy univerzity.
Záštitu nad konferencí převzal doc. PhDr. Břetislav Dančák, Ph.D., děkan Fakulty sociálních studií MU, garantem je prof. PhDr. Ladislav Rabušic, CSc., prorektor pro akademické záležitosti MU.


Program konference se již tradičně bude skládat z příspěvků, jejichž charakteristickým rysem je fakt, že "vážné" téma člověk, víno, společnost je pojednáno v odlehčeném, byť akademicky seriózním duchu.Program konference:
10:00 - 10:10 Zahájení konference - doc. PhDr. Břetislav Dančák,Ph.D., děkan Fakulty sociálních studií MU
10:10 - 10:30 Víno jako činitel tvorby kapitálu? - prof. PhDr. Ladislav Rabušic, CSc, Masarykova univerzita
10:30 - 10:50 Víno a český spotřebitel - Ing. Jaroslav Machovec, Vinařský fond ČR
10:50 - 11:10 Bible a víno - ThDr. Ing. Lukáš Evžen Martinec, OSA, Augustiniánské opatství
11:10 - 11:30 Čtvrtý rozměr degustace vína - Ing. Petr Psotka, Vinařský institut
11:30 - 11:50 Chrámy a vína - Ing. arch. Petr Dýr, Ph.D., VUT
12:00 - 13:00 Přestávka na oběd
13:30 - 13:50 Pěstování révy vinné v okrajových oblastech - Ing. Lubomír Lampíř, Ph.D., Vinařství Sádek
13:50 - 14:10 Brněnská vína a jejich strážci - JUDr. Ing. Jaroslav Přikryl, BA, Městská policie Brno
14:10 - 14:30 Víno v jazyce našich předků - Mgr. Jana Villnow Komárková, Ph.D., Masarykova univerzita
14:30 - 14:50 Víno a armáda - Ing. Miroslav Musil, Ph.D., Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
14:50 - 15:10 Košer víno - doc. JUDr. Zdeněk Koudelka, Ph.D., Masarykova univerzita
15:10 - 15:30 Víno a brněnská historie - Stanislav Šída, Moravská banka vín
15:30 - 15:50 Ukončení konference

Organizátor:
Masarykova univerzita
WWW stránka:
http://konference.muni.cz/vino

Kontakt:
Ing. Bc. Barbora Hašková
Kontaktní telefon:
549 494 336
Kontaktní e-mail:
haskova@rect.muni.cz