Město podpoří 3 miliony programy prevence kriminality

Brno, 25. května 2020 – Tři miliony korun mají být rozděleny mezi 25 preventivních programů kriminality. Programy reagují na aktuální problémy v Brně. Tento krok musejí ještě stvrdit zastupitelé.

   

Mendlovo náměstí změní svou tvář a zezelená

Brno, 19. května 2020 – Přístřešky se zelenými střechami, nové stromy a záhony s trvalkami, širší chodníky nebo kultivované prodejní stánky, už za dva roky by se Brňané měli dočkat hezčího Mendlova náměstí. Kancelář architekta města Brna (KAM) připravila studii na částečné úpravy veřejného prostranství. Ty mají navázat na plánovanou výměnu parovodů v příštím roce. Město nyní podle studie zadá vypracování projektu na rekonstrukci, počítá s investicí přes 40 milionů korun.

   

Brno dokončuje výstavbu 116 bytů za půl miliardy

Brno, 19. května 2020 - Letošní Vánoce oslaví skoro 120 domácností v novém bydlení. Jeden z největších developerských projektů města – bytové domy Vojtova – se po dvou letech blíží k dokončení. Kromě ploch pro bydlení určených mladým rodinám a seniorům tu vznikl prostor pro pobočku Knihovny Jiřího Mahena, kavárnu nebo veřejně přístupný park.

   

Nad sídlištěm v Komárově vznikl u Staré Ponávky nový park

Brno, 18. května 2020 – V průběhu loňského roku stavbaři upravili první část břehu Staré Ponávky. Nad sídlištěm v Komárově vznikla parková plocha o rozloze přibližně 1,45 hektarů. Nově se zde návštěvníci dostanou i k břehu říčky.

   

Ověřte si, jak se vašich projektů dotýká nový územní plán Brna

Brno, 18. května 2020 - Pro zdravý rozvoj každého města je naprosto zásadní kvalitní územní plán. Územní plán je koncepční dokument, který zjednodušeně řečeno stanoví, kde se může stavět a za jakých podmínek a kde se naopak stavět nemůže. Každý nový územní plán přichází s určitou vlastní urbanistickou koncepcí a koncepcí uspořádání krajiny a veřejné infrastruktury.

   

Na podporu vzdělávání dětí půjde v Brně skoro 100 milionů korun

Brno, 11. května 2020 - Už od roku 2014 probíhá na brněnských školách doučování žáků, aby se tak předešlo jejich školním neúspěchům. Na pokračování projektu, který zahrnuje také podporu volnočasových kroužků nebo školních parlamentů i posílení odbornosti pedagogů a inkluzivního přístupu ve školách, získalo město zhruba 95milionovou dotaci od ministerstva školství. Radní doporučili zastupitelům, aby souhlasili s podmínkami rozhodnutí o přidělení dotace.

   

Masarykova univerzita se rozšíří o farmaceutickou fakultu

Brno, 6. května 2020 – Rovných deset fakult má mít od začátku července druhá největší vysoká škola v Česku. Ke stávajícím devíti přibude na Masarykově univerzitě (MU) nově farmaceutická fakulta, která byla dosud součástí Veterinární a farmaceutické univerzity Brno (VFU). Rektoři obou vysokých škol dnes podepsali potřebné smlouvy, aby výuka farmacie pod Masarykovou univerzitou mohla i nadále probíhat ve stávajících prostorách VFU, které si MU pronajme. Rozšíření o farmaceutickou fakultu v pondělí schválil i Akademický senát MU.

   

V Bystrci vznikne dům s pečovatelskou službou, jeho podobu určí soutěž

Brno, 6. května 2020 – Desítky nových malometrážních bytů určených pro seniory mají podle plánů města vyrůst v Bystrci vedle dětského centra Chovánek na ulici Vejrostova. Na návrh domu s pečovatelskou službou teď Brno vypisuje soutěž, která mimo jiné stanoví konečný počet bytových jednotek. Jasno chtějí mít zástupci města už letos na podzim, kdy podle harmonogramu vyhlásí vítěze soutěže.

   

Cyklostezka pod Kamennou čtvrtí se dočká nového osvětlení

Brno, 6. května 2020 – Město Brno poskytne peníze na vybudování nového veřejného osvětlení cyklostezky Kamenná–Anthropos. Radní doporučují zastupitelstvu schválit dotaci na projekt ve výši 8 150 000 korun. „Celková délka trasy, kde ve členitém terénu vznikne nové osvětlení, je 2 420 metrů. Na cyklostezce vznikne zhruba 85 nových světelných míst,“ uvedla primátorka města Brna Markéta Vaňková.

   

Strana 3 z 175